بررسی ويژگي هاي سازمان صنعتي خلاق ونوآور

بررسی ويژگي هاي سازمان صنعتي خلاق ونوآور

بررسی ويژگي هاي سازمان صنعتي خلاق ونوآور

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی ويژگي هاي سازمان صنعتي خلاق ونوآور

 

درجهان صنعتي و فراصنعتي معاصر شتاب فزاينده تحولات به حدي است كه علوم ومعارف بشري تقريبا در هر ده سال دوبرابر مي شود. در رشته برق اين مدت حدود 5 سال ،در رشته الكترونيك حدود 3 سال و در رشته كامپيوتر حدود يك سال برآورد شده است .بدون ترديد با گذشت زمان اين روند با شتاب بيشتري تداوم خواهديافت .

 

جامعه جهاني امروز پيوسته دچار تحول و دستخوش دگرگوني است . براي زيستن درچنين محيط متغير و بي ثباتي ، مديريت خلاق ضرورت مي يابد. صاحبنظران يكي ازمهمترين و بارزترين ويژگيهاي عصر اطلاعاتي و نرم افزاري را كه ما هم اكنون در آن به سرمي بريم پيش بيني ناپذيري و عدم رويت روند امور و تحولات آينده مي دانند. در اين شرايط تنها خلاقيت و نوآوري مديران است كه مي تواند حتي از ابهام و عدم وضوح نيزفرصت بسازد و راه را به سوي قله هاي پيروزي بگشايد.

 

 

 

فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش )

 

تعداد صفحات : 26

بانک تحقیقات رشته مدیریت