دانلود جزوه درس ریاضی

دانلود جزوه درس ریاضی

دانلود جزوه درس ریاضی

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جزوه درس ریاضی

موضوع : نظریه اعداد

در زیر به بخش های از این جزوه اشاره شده است

کران بالا و کران پایین در مجموعه:

تعریف:  کراندار از بالا است، هرگاه  وجود داشته باشد بطوریکه برای هر  داشته باشیم

،  از بالا کراندار است.

تعریف:  کراندار از پایین است هرگاه  وجود داشته باشد بطوریکه برای هر  داشته باشیم

،  از پایین کراندار است.

مثال: آیا  توان بالا و پایین دارد؟

 

نکته: اگر یک مجموعه دارای یک کران پایین و یا یک کران بالا باشد دارای بی نهایت کران بالا و پایین است. (در اعداد حقیقی)

مثال: برای مجموعه های زیر یک کران بالا و یک کران پایین تعیین کنید.

 

 

فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحات : 48

فروشگاه تحقیق و پروژۀ دانشجویی یونی شاپ