پاورپوینت انواع سیستم های اعلام حریق

پاورپوینت انواع سیستم های اعلام حریق

پاورپوینت انواع  سیستم های اعلام حریق

دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، انواع سیستم های اعلام حریق

بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :

تابلوی کنترل مرکزی

تابلوی کنترل باید درنقاطی از ساختمان نصب شود که احتمال حریق کمترورفت وآمد پرسنل نگهداری کننده در آنجا بیشتر باشد. محل نصب مرکز اعلام حریق باید روشن باشد.
پلان های ساختمان در محل نصب مرکز اعلام حریق بایگانی ونگهداری شوند برای انتخاب تابلوی کنترل مرکزی باید 20درصداضافه ظرفیت برای توسعه ی آتی مدارها در نظر گرفت ...

 

 

 

فهرست کلی مطالب

حریق
محصولات حریق
روشهای ایمنی حریق
انواع سیستمهای اعلام حریق
اجزای سیستمهای اعلام حریق
منابع

فهرست اسلاید های این پاورپوینت

انواع سیستمهای اعلام حریق

انواع آشکارسازها

آشکارسازدودی

آشکارساز دودی یونیزاسیون

آشکارساز حرارتی

آشکارساز شعله

شستی های اعلام حریق