پاورپوینت گزارشكار هوا و اقليم شناسي

پاورپوینت گزارشكار هوا و اقليم شناسي

پاورپوینت گزارشكار هوا و اقليم شناسي

دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، گزارش هوا و اقليم شناسي

بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :

مقدمه:
اندازه گیری پارامترهای جوی در شرایط زمانی و مکانی تعریف شده ای انجام می گیرد. سازمان هواشناسی جهانی دوره های زمانی معینی را برای این اندازه گیریها تعیین کرده و مکان های معینی را با تجهیزات استانداردی به نام ایستگاه های هواشناسی در نقاط مختلف کره زمین مشخص کرده است. این ایستگاهها بر حسب هدفی که برای استفاده از داده های به دست آمده در آنها تعریف شده به چند دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:
الف : ایستگاه­های سینوپتیک (سطح زمین و جو بالا)
ب :  ایستگاه­های کلیماتولوژی
ج - ایستگاههای هواشناسی کشاورزی
د- ایستگاههای باران سنجی
ه -ایستگاههای خودکار (AWS)

ایستگاههای سینوپتیک