پاورپوینت آشنائی با پروتكل FTP

پاورپوینت آشنائی با پروتكل FTP

پاورپوینت آشنائی با پروتكل FTP

دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، آشنائی با پروتكل FTP

بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :

آشنائی با پروتكل FTP

امروزه از پروتكل های متعددی در شبكه های كامپيوتری استفاده می گردد كه صرفا" تعداد اندكی از آنان به منظور انتقال داده طراحی و پياده سازی شده اند . اينترنت نيز به عنوان يك شبكه گسترده از اين قاعده مستثنی نبوده و در اين رابطه از پروتكل های متعددی استفاده می شود. برای بسياری از كاربران اينترنت همه چيز محدود به وب و پروتكل مرتبط با آن يعنی HTTP است ، در صورتی كه در اين عرصه از پروتكل های متعدد ديگری نيز  استفاده می گردد. FTP نمونه ای در اين زمينه است .