پاورپوینت شبکه های آندوپلاسمی

پاورپوینت شبکه های آندوپلاسمی

پاورپوینت شبکه های آندوپلاسمی

دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، شبکه های آندوپلاسمی

بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :

 فصل اول
شبکه های آندوپلاسمی
واکوئل
فصل دوم انواع بافتها
بافت پوششی
بافت همبند
بافت عضلانی
فصل سومتاژک داران- روزن داران
کلامید وموناسجزوه گروه تاژک داران 
آمیب پروتئوس سارکودیناهاپارامسی
اسفنج و پارامسی
گروه مرجانی
پلاناریا جزو رده تروبلاریا و شاخه کرمهای پهن
کرونای نوعی روتیفر
کریپتولیتون جزو نرم تنان 
زالو جزو کرمهای حلقوی رده زالو ها
عنکبوت جزو شاخه بند پایان
طوطیای دریاییجزو رده خار سانان و شاخه  خارپوستان
فصل چهارم
رشته های اکتین و میوزین

 تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

- این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  تعداد اسلایدها : 21