تحقیق برنامه ريزي روستايي و مديريت زمين

تحقیق برنامه ريزي روستايي و مديريت زمين

تحقیق برنامه ريزي روستايي و مديريت زمين

دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، برنامه ريزي روستايي و مديريت زمين

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

Rural planning and land management
برنامه ريزي روستايي و مديريت زمين
فصل هاي قبلي برنامه هاي روستايي را از ديدگاه بودن برنامه ريزي شده اي بررسي کردند اما در هر فصل مشخص است که بسياري از موضوعات از طريق اندازه گيري برنامه ريزي ها تأثير مي پذيرند، براي مثال سياست جنگلداري طولاني مدت در فصل 3، سياست برقراري    در فصل 4 و سياست انتقال روستايي در فصل 6، هدف اين کتاب بررسي تمام حدود و سياستهاي برنامه ريزي روستايي نيست، زيرا اين اهداف در هر جايي به طور کامل بررسي شده اند، اما در عوض براي فراهم آوردن يک حالت موقتي در مورد اين مناطق است در جائيکه جغرافيدانان روستا بسار فعال بوده اند، نه تنها به عنوان محقق بلکه به عنوان کساني که تغييرات سياسي را به وجود مي آورند يا از طريق کميته هايي که در دولت تشکيل مي دهند يا بسيار ساده تر به عنوان کارمندان دولتي.
با اين وجود جداسازي اثرات واضح برنامه هاي مناطق روستايي بسيار مشکل است، زيرا اندازه هاي برنامه ريزي روستايي بسيار پراکنده است و از هيچ منبعي يا مرجع قانوني منشأ نمي پذيرد و نيز به اين دليل است که در اکثر موارد آنها به صورت دوجانبه اي دربرگيرنده يا متناقض هستند.
علي رغم اين مطالب مشخص کردن تعدادي از مضامين اساسي در تنظيم روستايي ممکن است. براي مثال ديويد سون و ديبرلي (1977) برنامه ريزي روستايي را به دو فعاليت تقسيم کردند: (برنامه ريزي براي توسعه کشاورزي)، زمين زراعي و اوقات فراغت و منابع (برنامه ريزي براي حمايت از منابع، حيات وحش و مناظر). ديگر اهداف برنامه ريزي روستايي در طول 40 سال گذشته در جدول 1-9 نشان داده شده است و از اين جدول مي توان به اين نتيجه رسيد که سه نقش اصلي براي برنامه ريزي روستايي مي تواند تعريف شود: يک نقش توسعه دادن منبع، يک نقش راه حل تضادها، و يک مديريت زمين، نقش احياء و حفاظت از زمين. ارتباط اين نقش ها اکنون مورد بررسي قرار گرفته است. اين بررسي قبل از اينکه به صورت جزيي در ادامه اين فصل مورد بحث قرار گيرد. بصورت سرمقاله در اول فصل 9 آمده است ...

بــانک جامع تــحــقــیــقـات رشتــه جغرافــــیـــا

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

- تعداد صفحات : 31
- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی

- جهت دانـلـود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید.  

کـلمـات کـلـیـدی : ,برنامه ريزي روستايي, تحقیق در مورد برنامه ريزي روستايي, دانلود تحقیق برنامه ريزي روستايي, دانلود رایگان تحقیق برنامه ريزي روستايي, پروژه برنامه ريزي روستايي, مقاله برنامه ريزي روستايي, مقاله در مورد برنامه ريزي روستايي, پروژه در مورد برنامه ريزي روستايي, پایان نامه برنامه ريزي روستايي, تحقیق آماده در مورد برنامه ريزي روستايي, رایگان , word , ورد, پاورپوینت , pdf, جغرافیا , تحقیق آماده جغرافیا در مورد برنامه ريزي روستايي, تحقیق دانش آموزی برنامه ريزي روستايي, تحقیق کلاسی آماده برنامه ريزي روستايي, تحقیق درباره برنامه ريزي روستايي, تحقیق در رابطه با برنامه ريزي روستايي, تحقیق راجب برنامه ريزي روستايي, پروژه درباره برنامه ريزي روستايي, مقاله در مورد برنامه ريزي روستايي, مقاله درباره برنامه ريزي روستايي