گزارش کارآموزی در شرکت سایپا

گزارش کارآموزی در شرکت سایپا

گزارش کارآموزی در شرکت سایپا

این گزارش حاصل یک ماه کارآموزی در شرکت سایپا ( معادل 240 ساعت ) می باشد که به صورت گزارشی کامل و جامع به نگارش در آمده است.

بخشی از متن این گزارش کارآموزی :

خوردگي هاي ممكن در بدنه پرايد
انواع خوردگي
براي بررسي اين مطلب ابتدا به شرح انواع خوردگي كه ممكن است در بدنه پرايد اتفاق بيفتد مي پردازيم و سپس منشا هر يك را مورد بررسي قرار مي دهم .

خوردگي اتمسفري
شايعترين نوع خوردگي است كه ممكن است اتفاق بيفتد . علت پيدايش اين خوردگي اتمسفر هوا است . هوا شامل مخلوطي از گازها با تركيبات نسبتاً ثابت و همچنين شامل مقدار كمي تركيبات ديگر است . معمولترين مواد آلوده كننده عبارتند از : دي اكسيد گوگرد ، سولفيد هيدروژن ، كلرورها ، آمونياك وغيره مي باشند اكسيدهاي سولفور  (so3 ,so2) از مهمترين مواد آلوده كننده در اتمسفر هوا مي باشند كه سبب تشديد خوردگي اتمسفري مخصوصاً فلزات آهني و روي مي گردند وجود گاز H2s در اتمسفر غالبا به دليل فساد آلي سولفور دار و يا توسط باكتري هاي احيا كننده سولفيت در شرايط غير عادي هوازي نظير رودخانه هاي آلوده و ساكن ايجاد مي شود اين گاز به سرعت به گاز  So2 اكسيد مي گردد افزايش ميزان آمونياك و تركيبات آن سبب خوردگي تنشي شكافي  s.c.c در برنجها مي شود . وجود دي اكسيد كربن در اتمسفر اثر خوردگي مضري ندارد و گاهي اوقات مفيد هم مي باشند گرد وغبار موجود در هوا اثر زيادي در خوردگي فلزات دارد . بسياري از تركيبات گرد وغبار جاذب رطوبت مي باشند و در نتيجه سطح فلز با يك الكتروليت پوشانيده مي شوند در خط توليد بدنه پرايد گاهي مشاهده مي شود كه بدنه توليد شده به علت عدم انجام عمليات نقاشي يا حتي معيوب بودن بدنه كه نياز به اصلاح دارد براي مدتي در محوطه شركت سرگردان مي ماند كه به علت محيط خورنده شركت وهمچنين شرايط جوي دچار خوردگي مي شود قابل ذكر است كه اين بدنه ها به هيچ وجه كيفيت اوليه خود را نخواهند يافت زيرا در اثر اكسيد شدن ( خورده شدن ) سطح آنها و ايجاد اسيد در سطح فلز ديگر حتي رنگ نيز نمي تواند مانع خوردگي شود كيفيت صد درصد اوليه را نخواهد يافت . زيرا اسيد موجود در خلل و فرج باقيمانده و سپس از انجام عميليات فوق روي آن مجددا فعاليت خود را آغاز مي كند

فهرست مطالب  

مقدمه                                                                                                 
آماده سازي سطح                                                                                   
فسفاته كاري                                                                                          
تاريخچه                                                                          
تاريخچه شركت سايپا                                                                                
سابقه تاريخي فسفاته كاري                                                                          
خوردگي هاي ممكن در بدنه پرايد                                                                                                                                               
تاسيسات                                                                        
وسايل مورد نياز جهت ساخت تاسيسات                                                        
تاسيسات غوطه وري                                                                               
گرم كردن مخازن                                                                                  
مخازن آبكشي                                                                                       
جداكردن لجن وجرم                                                                                
انواع طرحها  
چربي گيري و آماده سازي

چربي گيري ومهيا كردن سطح                                                  
فسفاته كاري                                                                  
روشهاي مهندسي سطح                                                                            
B70             
B80
عمل آوري قبل از فسفاته                                                                            
پوشش دادن ضخيم با فسفات-فسفاته كاري ضخيم                                             
پوشش فسفاته                                                                                          
عمليات بعد از فسفاته كاري                                                               
B110
عمليات بعد از فسفات دار كردن                                                               
B120B130                                                                                                                                                              
الكترو دي پوزيشن                                                                                
انواع سيستمهاي الكترو دي پوزيشن                                                           
معايب رنگ و روشهاي آن                                                                      
منابع                                                                                                 

توضیحات فایل

- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می‌گیرد.
- تعداد صفحات : 70
- قابل ارائه و مناسب بعنوان گزارش کارآموزی، برای درس کارآموزی.

- جهت دانلود این گزارش کارآموزی به انتهای صفحه مراجعه کنید.

کلمات کلیدی :

دانلود گزارش کارآموزی رایگان در شرکت سایپا, گزارش کار آموزی در شرکت سایپا, گزارش کار آموزی در مورد در شرکت سایپا, گزارش کار آموزی آماده در مورد در شرکت سایپا, فایل ورد گزارش کار آموزی در شرکت سایپا, گزارش کار آموزی آماده  در شرکت سایپا,word,رایگان , ورد,کارورزی , گزارش کارورزی در شرکت سایپا, گزارش کارورزی در مورد در شرکت سایپا, دانلود گزارش کارآموزی آماده در شرکت سایپا

 

بانک گزارش کارآموزی یونی شاپ